Profil spoločnosti

 • Naša spoločnosť disponuje s počtom zamestnancov 92. Z toho 10 THP a ostatní sú v zložení 7 vedúci montéri, 15 skupinári, 30 zvárači s úradnou skúškou. Väčšina pracovníkov v profesii „R“ má základný kurz a vlastní paličské a viazačské preukazy.
 • Spoločnosť disponuje s profesiami – montér zámočník, strojár, potrubár, lezci – práce vo výškach. Spoločnosť má vyškolených ľudí s bohatou praxou s prácou vo výškach, s prácou na vyhradených technických zariadeniach – plynových , tlakových a zdvíhacích.
 • Pracovníci spoločnosti sú vybavení najmodernejším náradím, mechanizmami v dostatočnom množstve pre min. 1–násobok počtu pracovníkov našej spoločnosti. Toto náradie je v pevných skladoch, v prenosných kontajneroch prispôsobených ako príručné montážne sklady, kontajnery prispôsobené ako pomocné dielne. Taktiež sme vybavení pracovnými mobilnými bunkami pre pobyt pracovníkov.
 • Naša činnosť v oblasti montáže je široká, referencie sú prílohou tejto charakteristiky.
 • Naša spoločnosť sa rozvíja v oblasti vzdelávania a zvyšovania odbornosti.

Ponúkame Vám tieto služby:

Montáže, modernizácie, opravy

 • hutníctvo, zariadenia vysokých pecí, koksovne, aglomerácie, oceliarne, valcovne
 •  zariadenia energetického priemyslu
 •  plynofikácie
 •  zariadenia chemického a petrochemického priemyslu
 • výroba nádrží a zásobníkov
 • celulózky a papierne, drevospracujúce zariadenia
 •  pivovary, sladovne, panelárne, tehelne
 •  úpravne rúd a uhlia
 •  vodné diela, vodojemy a čistiarne odpadových vôd
 •  automobilový priemysel a lakovne
 •  sklárne
 •  javisková technika
 •  polygrafické linky
 •  žeriavové dráhy
 • potrubné rozvody a hydraulika, vzduchotechnika
 • oceľové konštrukcie vr. výroby a opláštenia

Zabezpečenie dodávateľsko-inžinierskej a projekčnej činnosti

Zabezpečenie stavebných prác na kľúč

Povrchové ochrany

 • otryskávanie kovov, metalizovanie, nátery

Lešenie

Tepelné izolácie potrubí, budov

Špecializované zváračské práce

Špecializované oprávnenia:

 • odborne spôsobilý technik vo výstavbe
 • montáž oprava a údržba plynových zariadení – rozvody s pretlakom nad 0,3 MPa
 • montáž a revízie NTL a STL plynovodov a prípojok, kyslíkovodov, acetylénovodov, zariadení na spotrebu plynu spaľovaním s výkonom nad 50 kW
 • montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadení skupiny A, kotly parné, I.triedy s výkonom vyrábanej pary nad 115t/hod. - montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba zdvíhacích zariadení
 • činnosť na vyhradených technických zariadeniach tlakových, zdvíhacích a plynových v prevádzkach dozorovaných štátnou  banskou správou
… obracajte sa s dôverou na zástupcov našej firmy …

PALOVČÍK Vladimír    
konateľ      

POTOČEK Jozef
konateľ

Kontakt na nás

HM Košice, spol. s r.o.
Južná trieda 66
04001 Košice

Tel.:
+421 55 6770 219

Fax:
+421 55 6770 220

hm@hmke.sk