O nás

Spoločnosť HM Košice spol. s.r.o. vznikla 28.4.1997 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Košice I...viac tu
Už pri vzniku spoločnosti si majitelia vytýčili základné ciele pri budovaní úspešnej spoločnosti. Byť na špičke inžiniersko dodávateľskej činnosti a prevádzať montáž v prvotriednej kvalite, pri minimálnych nákladoch a maximálnou bezpečnosťou práce. Kladieme dôraz hlavne na vývoj pracovných síl, budovanie kvalitného marketingu, modernizovanie výrobných prostriedkov, rozvíjanie systému kvality chápeme ako stály, systematický a nikdy sa nekončiaci proces zainteresovaním všetkých zamestnancov spoločnosti.

HM Košice spol. s.r.o. patrí medzi stredne veľkú spoločnosť. Jej hlavná výrobná náplň je poskytovanie služieb. Od roku 2002 vlastní spoločnosť vlastnú administratívnu budovu a sklady. Ďalšou investičnou akciou, na ktorej spoločnosť momentálne pracuje po technickej a projektovej stránke je výstavba garáží v areáli sídla spoločnosti na Južnej triede 66. Spoločnosť vlastní investičný majetok v podobe nákladných a osobných automobilov, výrobných prostriedkov, náradia, počítačov, počítačových programov atď. Výrobná kapacita počas roka, ale hlavne v letných mesiacoch sa natoľko zvýši, že niektoré zákazky sú posilnené subdodávateľmi. Od augusta 2003 firma zaviedla a používa systém manažérstva kvality v oblasti Montáž, opravy a rekonštrukcie hutných agregátov, technologických a plynových zariadení, oceľových a technologických konštrukcií, inžinierskych konštrukcií mostov a priemyselných stavieb, potrubných a hydraulických rozvodov.
Firma TUV MANAGEMENT SERVICE GmbH dňa 23.2.2004 vydala pre HM Košice s.r.o. CERTIFIKÁT MANAŽÉRSTVA KVALITY ISO 9001:2000.

Naša spoločnosť si na území Slovenska počas svojej existencie vybudovala dobrú pozíciu kvalitou svojej práce a dodržaním termínov zmluvne zakotvených, o tom svedčí aj lukratívnosť našich partnerov. Má široký záber profesií a veľké pole pôsobnosti. Naši zamestnanci každodenne preukazujú odbornú spôsobilosť pri realizácii diela, používaním vysoko kvalitného a efektívneho náradia. Hlavnou zásadou spoločnosti HM Košice spol. s.r.o. je zabezpečovať montážne práce tak, aby spĺňali všetky požiadavky a očakávania investora a zúčastnených strán a svojou úrovňou a spoľahlivosťou sa minimálne vyrovnali konkurencii.

Kontakt na nás

HM Košice, spol. s r.o.
Južná trieda 66
04001 Košice

Tel.:
+421 55 6770 219

Fax:
+421 55 6770 220

hm@hmke.sk