Novinky

Referencie 2009

POLMONT s.r.o. Košice

 • Montážne práce v rámci stavby „Prekládková stanica železnej rudy v Čiernej nad Tisou

CONTINENTAL MATADOR TRUCK TIRES s.r.o., Púchov

 • Výroba a dodávka brzdných valcov

ŽELEZIARNE Podbrezová a.s.

 • Stredná oprava v prevádzkarni Valcovňa rúr

REFERENCIE U.S.STEEL Košice s.r.o. – rok 2009

Zámočnícke, zváračské a paličské výkony pre U.S.Steel Košice s.r.o. – RZ:

 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Oceliareň
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Vysoké pece
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Teplá valcovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Studená valcovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Zušľachťovne
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Koksovňa
 • zámočnícke práce pre opravu zariadení zavážania VP1, VP2 a VP3

Oprava VP3
Rekonštrukčné a opravné práce chladiaceho systému vysokej pece:
a./ Výroba, dodávka a montáž:

 • vstupného a výstupného potrubia,
 • rozvodov vody nísteje a sadzobne odvodových žľabov, oblúkov, tvaroviek a pomocných konštrukcií.

b./ Dodávka a montáž:

 • armatúr, kohútov, ventilov, spätných klapiek, kompenzatorov tlakových hadíc armatúr odvzdušňovania meracieho príslušenstva a ostatného pomocného materiálu

e./ Montáž:

 • liatinových a medených chladníc nísteje a sadzobne, chladiacich medených klinov, nadpovrchových sond a systému skrápania pece

Ostatné:

 • Oprava plášťa prašníka VP3
 • Oprava kabíny strojníka plniaceho voza na VKB 3
 • Zámočnícke práce súvisiace s vyhrabaním VP1
 • Stavebné úpravy na potrubnom moste a VP1 v rámci stavby „Fúkanie práškového uhlia“
 • Ochrana proti priesakom kondenzátov z rozvodov koksárenského Plynu
 • Výmena chladených prírub HVŠ VP2
 • Oprava – výmena lán vertikálneho výstupného zásobníka linky PZ3
 • Oprava stien zásobníkov na RM VP3
 • Zámočnícke práce pre opravu TŠP
Referencie 2002
Referencie 2003
Referencie 2004
Referencie 2005
Referencie 2006
Referencie 2007
Referencie 2008
Referencie 2009
Referencie 2010
Referencie 2011
Referencie 2012
Referencie 2013
Referencie 2014
Referencie 2015

Kontakt na nás

HM Košice, spol. s r.o.
Južná trieda 66
04001 Košice

Tel.:
+421 55 6770 219

Fax:
+421 55 6770 220

hm@hmke.sk