Novinky

Referencie 2008

TERMOSTAV-MRÁZ s.r.o.

 • Modernizácia VP1 – U.S.Steel Košice s.r.o. Košice Demontážne práce a montáž vlastnej pece

Rekonštrukčné a opravné práce chladiaceho systému vysokej pece:
a./ Výroba, dodávka a montáž:

 • vstupného a výstupného potrubia,
 • rozvodov vody nísteje a sadzobne odvodových žľabov, oblúkov, tvarovieka pomocných konštrukcií.

b./ Dodávka a montáž:

 • armatúr, kohútov, ventilov, spätných klapiek, elektropohonov a elektroklapiek,kompenzatorov tlakových hadíc armatúr obehových čerpadiel,odvzdušňovania, meracieho príslušenstva a ostatného pomocného materiálu

e./ Montáž:

 • liatinových a medených chladníc nísteje a sadzobne, chladiacich medených klinov,nadpovrchových sond a systému skrápania pece


ILD SK s.r.o., Košice

 • Modernizácia výroby medených anód -Kovohuty Krompachy a.s.


CONTINENTAL MATADOR TRUCK TIRES s.r.o., Púchov

 • Výroba, dodávka a montáž – Manipulátor MP01 pre GTTS
 • Výroba a dodávka OK pre GTTS
 • Dodávka a montáž gravitačných valč. dopravníkov

SIEMENS AG, Laatzen

 • Dodávka a montáž OK pre Conti Matador


OFZ a.s., Istebné

 • Dodávka a montáž hydrauliky pre panel pritláčania kontaktných čeľustí na EOP č.26
 • Rekonštrukcia karuselov EOP 25 a 26
 • SO a úprava denných zásobníkov EOP č. 26
 • Zaplechovanie dna šikminy ku vysýpaciemu miestu na karuseloch EOP 25 a 26
 • Oprava karuselu č. 24
 • Práce pre výrobu PŠ
 • Výmena pohyblivej clony DEZ na EOP 22

KOVOHUTY a.s., Krompachy

 • Oprava hydraulického systému vážiaceho zariadenia
 • Oprava plošiny pod vsádzkovacím vozíkom

VULKMONT a.s., Košice

 • Výroba + dodávka projekt. dokumentácie, montáž, demontáž, likvidácia sklzu na vyhrabávanie VP1 počas GO

ŽELEZIARNE Podbrezová a.s.

 • Stredná oprava v prevádzkarni Valcovňa rúr

REFERENCIE U.S.STEEL Košice s.r.o. – rok 2008

 • Zámočnícke, zváračské a paličské výkony pre U.S.Steel Košice s.r.o. – RZ:
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Oceliareň
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Vysoké pece
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Teplá valcovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Studená valcovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Zušľachťovne
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Koksovňa

Ostatné:

 • Oprava zakladača č. 2 – Rudisko na DZ VP
 • Oprava plášťa pece na DZ VP
 • Oprava stanice elektrickej úpravy vody pre VP č.1
 • Oprava naberača č. 2 na DZ VP
 • Oprava potrubia chladiacej vody DN700
Referencie 2002
Referencie 2003
Referencie 2004
Referencie 2005
Referencie 2006
Referencie 2007
Referencie 2008
Referencie 2009
Referencie 2010
Referencie 2011
Referencie 2012
Referencie 2013
Referencie 2014
Referencie 2015

Kontakt na nás

HM Košice, spol. s r.o.
Južná trieda 66
04001 Košice

Tel.:
+421 55 6770 219

Fax:
+421 55 6770 220

hm@hmke.sk