Novinky

Referencie 2007

TERMOSTAV-MRÁZ s.r.o

 • Oprava VP2, U.S.Steel Smederevo, Srbsko
 • Výroba a montáž podpier chladníc, U.S.Steel Smederevo, Srbsko
 • Dodávka a montáž hydrauliky Fe upchávačiek, U.S.Steel Smederevo, Srbsko
 • Dodávka, montáž a demontáž plošiny, U.S.Steel Smederevo, Srbsko

ILD SK s.r.o., Košice

 • Demontážne práce v SIMAR Venezia, Italy
 • Modernizácia výroby medených anód - Repasné práce, Kovohuty Krompachy a.s.
 • Modernizácia výroby medených anód-Montážne práce, Kovohuty Krompachy a.s.
 • Oprava a montáž mostového žeriavu 3+3t


STREDOSLOVENSKÉ ŽRIEDLA a.s., BUDIŠ

 • sklad hotových výrobkov
   

KERKOSAND, Šajdíkové Humence

 • Výroba a montáž OK a sila


CONTINENTAL MATADOR TRUCK TIRES s.r.o., Púchov

 • Gravitačný valčekový dopravník
 • Gravitačné regále do skladu
 • Rekonštrukcia plošiny pri linke Comerio

ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ a.s.

 • Práce počas SO v prevádzkárni Valcovňa rúr
   

KOKSMONT a.s., Košice

 • Výroba oceľových dvier a rebríka

VÍTKOVICE RP Slovakia s.r.o., Košice

 • Výmena prevádzkových skríň VKB1 a VKB3, U.S.Steel Košice s.r.o.

REFERENCIE U.S.STEEL Košice s.r.o. – rok 2007

Zámočnícke, zváračské a paličské výkony pre U.S.Steel Košice s.r.o. – RZ:

 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Oceliareň
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Vysoké pece
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Teplá valcovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Zušľachťovne
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Studená valcovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Koksovňa
 • oprava krytov rotujúcich častí zariadení na DZ Vysoké pece

 

 • Oprava žeriavovej dráhy na DZ TVa
 • Oprava VP2 – Výmena chladníc
 • Oprava chladenia VP2

Rekonštrukčné a opravné práce chladiaceho systému vysokej pece:
a./ Výroba, dodávka a montáž:

 • vstupného a výstupného potrubia,
 • okružného potrubia,
 • rozvodov vody nísteje a sadzobne odvodových žľabov, oblúkov, tvarovieka pomocných konštrukcií.

b./ Dodávka a montáž:

 • armatúr, kohútov, ventilov, spätných klapiek, elektropohonov a elektroklapiek,kompenzatorov tlakových hadíc armatúr odvzdušňovania obehových čerpadiel,meracieho príslušenstva a ostatného pomocného materiálu

e./ Montáž:

 • liatinových a medených chladníc nísteje a sadzobne, chladiacich medených klinov,nadpovrchových sond a systému skrápania pece

Ostatné:

 • Oprava sytiča čpavku č.3 na prevádzke Chémia, DZ Koksovňa
 • Preloženie potrubí hydrauliky vŕtačiek, upchávačiek a kyvných žľabov na VP2
 • Demontáž pracoviska sušenia MP č.4
 • Výmena 8ks servopohonov na VP1, VP2, VP3 vrátane dodávky materiálua montáž 4ks servopohonov na VP2
 • Úprava dráhy kladkostroja v sklade lakov č. 047
 • Oprava vozíka a dráhy v strojovni chladenia výbehu TŠP 1700
   
Referencie 2002
Referencie 2003
Referencie 2004
Referencie 2005
Referencie 2006
Referencie 2007
Referencie 2008
Referencie 2009
Referencie 2010
Referencie 2011
Referencie 2012
Referencie 2013
Referencie 2014
Referencie 2015

Kontakt na nás

HM Košice, spol. s r.o.
Južná trieda 66
04001 Košice

Tel.:
+421 55 6770 219

Fax:
+421 55 6770 220

hm@hmke.sk