Novinky

Referencie 2006

VÍTKOVICE RP SLOVAKIA s.r.o.

 • Zámočnícke práce v U.S.Steel Košice s.r.o. Košice

KPK s.r.o., Martin

 • Zdvíhacie práce pri demontáži a montáži kladkostroja v U.S.Steel Košice s.r.o.

DUSLO a.s., o.z. ISTROCHEM Bratislava

 • Dodávka a montáž dostavby OK, dodávka a montáž vyrovnávacej nádrže

POTRUBIE a.s., Košice

 • Montáž tg. častí pozinkovacej linky č. 3

INŽINIERSKE STAVBY a.s. Košice

 • Modernizácia obaľovne v Čoltove

CONTINENTAL MATADOR s.r.o. Púchov

 • Schodiskový výstup na dvojitý dopravník
 • Lineárny manipulátor a prekladač
 • Schody a lávka v poli 12-14 pri rade D
 • Úprava EHB dráhy

SIEMENS AG, Hannover

 • Výroba a montáž OK

E-MONT s.r.o., Ružomberok

 • Zváračské a zámočnícke práce

IDS MONTÁŽE Levice s.r.o.

 • Zváračské a zámočnícke práce

KÖRTE Környezettechnika Rt. Dunaharaszti, HU

 •  Rekonštrukcia Neutralizačnej stanice SVa  U.S.Steel Košice s.r.o.

SK-FOTOS s.r.o., Žilina

Premiestnenie výrobného zariadenia:

 • hydraulický lis HMSY – 1ks
 • lis CS 1025/320 – 1ks
 • automat 195-A – 4ks
 • lis OIMA – 1ks
 • lis 371/160 – 2ks
 • CS 88/63 – 1ks
 • hydraulický lis 2400 – 2ks
 • drviče – 3ks

Zámočnícke, zváračské a paličské výkony pre U.S.Steel Košice s.r.o. – RZ:

 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Oceliareň
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Vysoké pece
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Teplá valcovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Zušľachťovne
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Studená valcovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Koksovňa
 • oprava koľajníc na ŽD 240t mostového žeriavu v Liacej hale I, na OC 1
 • oprava ŽD na Predvalkových dráhach v lodi C-D, D-H
 • GO Hasiaceho voza č. 3 na prev. VKB 1
 • oprava ŽD na OC1, OC2, Šrotoviskách, Troskovisku a Stripovacej hale
 • oprava TŠP DZ TVa
 • oprava VP č. 3 – DZ VP
 • oprava VKB 1
 • oprava VP č. 2
 • oprava ŽD na DZ Zušľachťovne
 • oprava ŽD na DZ VP
 • oprava ŽD na DZ Sva
 • oprava ŽD na DZ Koksovňa
 • oprava VP č. 3
 • oprava ŽD na DZ Expedícia

Ostatné:

 • Oprava rozvodu priemyselnej a splavovej vody
 • Oprava mostu dopravných pásov M25, M35, M41 galéria
 • Kompletná renovácia schodov na prašník VP1 a na plošine Odlievárne
 • Oprava chladenia a plášťa VP1
 • GO Vodiaceho voza č. 2 na prev. VKB1
 • Oprava mosta dopravných pásov M21 – 31

REFERENCIE U.S.STEEL Košice s.r.o. – rok 2006

 • Oprava odpadového potrubia v čerpacej stanici na OC II
 • Výroba, dodávka a montáž manipulačných plošín osvetlenia na Stripovacej  hale DZ OC
 • Demontáž zásten na strechách odlievárni č. 1,2 na VP č. 1
 • Výroba, dodávka a montáž kladkostrojovej drážky, DZ Zušľachťovne
Referencie 2002
Referencie 2003
Referencie 2004
Referencie 2005
Referencie 2006
Referencie 2007
Referencie 2008
Referencie 2009
Referencie 2010
Referencie 2011
Referencie 2012
Referencie 2013
Referencie 2014
Referencie 2015

Kontakt na nás

HM Košice, spol. s r.o.
Južná trieda 66
04001 Košice

Tel.:
+421 55 6770 219

Fax:
+421 55 6770 220

hm@hmke.sk