Novinky

Referencie 2005

TERMOSTAV-MRÁZ s.r.o

 • Výroba, dodávka a montáž OK a kruhovej drážky - Košice Výmurovka VP1, U.S.Steel Smederevo, Srbsko
 • Rekonštrukcia a modernizácia VP č. 2,U.S.Steel Košice s.r.o.
 • Montáž a demontáž žľabov na posledný odpichVP2, U.S.Steel Košice s.r.o.

ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ a.s.

 • BO, SO, GO technologických zariadení a ostatné výkony pre ŽP a.s.
 • Značenie kontizliatkov na ZPO – výroba a dodávka technologických konštrukcií
 • Práce počas SO na prevádzkárni Valcovňa rúr
 • Výmena valníkových jednotiek a reťazových kolies


AREA IMPIANTI S.p.A. org. zl. Košice

 • Výroba a dodávka zariadenia pre AIF Marseille Francúzsko

VÍTKOVICE RP SLOVAKIA s.r.o. Košice

 • Bezemisné plnenie komôr - VKB1,  U.S.Steel Košice s.r.o.
 • Montáž dna a vzduchového chladenia dna VP2, U.S.Steel Košice s.r.o.
 • Dodávka a montáž plošiny pre nastavenie váh

OFZ a.s. Istebné

 • ReMo EOP č. 25 – hydraulika

BIPROMET S.A  Katowice, PL

 • Opravy na VKB 1 a VKB 3

SLOVGLASS a.s., Poltár

 • Montáž zdvíhacieho zariadenia

KOKSMONT a.s., Košice

 • Oprava plošiny pod uhoľnou vežou na prev. VKB1, DZ Koksovňa, U.S.Steel Košice s.r.o.
 • Výroba pomocných kovových konštrukcií


SHP SLAVOŠOVCE a.s.

 • Využitie odpadového tepla a klimatizácia haly PS 8

CONTINENTAL MATADOR s.r.o., Púchov

 •   Výroba a dodávka manipulačných dopravníkov paliet

REFERENCIE U.S.STEEL Košice s.r.o. – rok 2005

Zámočnícke, zváračské a paličské výkony pre U.S.Steel Košice s.r.o. – RZ:

 • zámočnícke, zváračské a paličské práce na DZ Studená valcovňa, Teplá valcovňa, Oceliareň, Vysoké pece, Koksovňa, Zušľachťovne
 • SO SP č. 2
 • GO VP č. 2
 • SO SP č. 4
 • Oprava teplej širokopásovej trate
 • Oprava VP1
 • Oprava VP3
 • Oprava ŽD VKB1
 • Oprava ŽD VKB3
 • RaM radiátorových zváracích liniek
 • Odprášenie odlievárne VP č.1
 • Pálenie likvidácia Deliacej linky 12
 • Oprava opláštenia haly Tva
 • Výmena šikmých plynovodov
 • Výmena časti plášťa VP2
 • Oprava plošiny VP2
 • Demontáž varníkov VP2
 • Oprava rotačného výklopníka
 • Oprava prevádzkového potrubia rozvodu
 • Oprava nádrže vody a potrubných rozvodovna HV č.2 VKB1
Referencie 2002
Referencie 2003
Referencie 2004
Referencie 2005
Referencie 2006
Referencie 2007
Referencie 2008
Referencie 2009
Referencie 2010
Referencie 2011
Referencie 2012
Referencie 2013
Referencie 2014
Referencie 2015

Kontakt na nás

HM Košice, spol. s r.o.
Južná trieda 66
04001 Košice

Tel.:
+421 55 6770 219

Fax:
+421 55 6770 220

hm@hmke.sk