Novinky

Referencie 2004

AREA IMPIANTI, S.P.A

 • Dodávka zariadenia pre stavbu „Pontalier – Francúzsko“

VÍTKOVICE Realizácia projektov Košice, s.r.o

 • Filtračná stanica – U.S.Steel Košice s.r.o. . DZ Oceliareň

NEUSIEDLER SCP a.s., Ružomberok

 • Rekonštrukcia bieliacich veží
 • Mechanická montáž technologických zariadení„Reclaimer“ a „Digester feeding system“
 • Dodávka a montáž zábradlia pre „Reclaimer“

VÝCHODOSLOVENSKÉ STAVEBNÉ HMOTY a.s., Turňa nad Bodvou

 • Oceľová konštrukcia a doplnkové zariadenie k  baliacej linke Ventomatic

ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ, a.s., Podbrezová

 • BO, SO, GO technologických zariadení a ostatné  výkony pre Žel. Podbrezová a.s.

CONTINENTAL MATADOR, s.r.o. Púchov

 • oceľová konštrukcia pre obslužné plošiny

SIEMENS AG, Laatzen

 • Montáž kovových platní pre Conti Matador s.r.o.
 • Montáž profilu L40 pre Conti Matador s.r.o.

VOEST-ALPINE Industrieanlagenbau GmbH & Co., Rakúsko

 • Montáž sekundárneho odprašovacieho systému a montáž filtra – U.S.Steel Košice s.r.o. DZ Oceliareň
 • Montáž káblových mostov
 • U.S.Steel Košice s.r.o., DZ Oceliareň

VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s. Bratislava

 •   Dodávka a montáž závesov pre média v hale VW Martin

SLOVENSKÁ PAROPLYNOVÁ SPOLOČNOSŤ a.s., Ružomberok

 • Oprava schodov na plošinu zahusťovacej nádrže
 • Oprava mechanickej časti číriča
 • Opieskovanie a náter káblových roštov

TEPLOTECHNA PRUMYSLOVÉ PECE, s.r.o., Olomouc

 • Výroba OK pre rekonštrukciu krokovej  ohrievacej pece v ŽP a.s., Podbrezová

INTERSTEEL SLOVAKIA s.r.o

 • Výroba skladaných profilov

REFERENCIE U.S.STEEL Košice s.r.o. - rok 2004

 • Úprava technologického zariadenia Plynočistiarne 1,2,3 – dodávka a montáž technologického zariadenia
 • Montáž odnímateľných hlukotesniacich stien pre motory odsávania KŽ1 s dodávkou materiálu
 • Oprava bezpečnostnej plošiny pre ŠN ML3
 • Zámočnícke, zváračské a paličské výkony pre U.S.Steel Košice s.r.o. – RZ:
  - zámočnícke, zváračské a paličské práce na DZ Studená valcovňa, Teplá valcovňa,Oceliareň, Vysoké pece, Koksovňa, Zušľachťovne
 • Oprava spekacích vozíkov
 • Zámočnícke práce – Oprava SP č.1
 • Ošetrenie OK – ZPO I
 • Oprava VP2, vrátane prípravných prác
 • Oprava teplej širokopásovej trate
 • Oprava dopravných pásov H6, H16 na DZ Vysoké pece
 • Oprava VKB1 a SC3 – zámočnícke práce
 • Prípravné práce na opravu na VKB1
 • Oprava potrubí koksárenského plynu
 • Zámočnícke práce na VP1
 • Zámočnícke práce na opravu VP3
 • Oprava a údržba kompresorov na VP3
 • Prípravné práce na opravu SO SP č. 1
 • Oprava na SC č. 2
 • Oprava OK na VP č. 1, 2, 3
 • Zámočnícke práce na SO SP č. 1
 • Oprava SC č. 4
 • Oprava VP č. 2


 

Referencie 2002
Referencie 2003
Referencie 2004
Referencie 2005
Referencie 2006
Referencie 2007
Referencie 2008
Referencie 2009
Referencie 2010
Referencie 2011
Referencie 2012
Referencie 2013
Referencie 2014
Referencie 2015

Kontakt na nás

HM Košice, spol. s r.o.
Južná trieda 66
04001 Košice

Tel.:
+421 55 6770 219

Fax:
+421 55 6770 220

hm@hmke.sk