Novinky

Referencie 2003

U.S.STEEL Košice s.r.o.

 • Odprášenie spekacích pásov č. 1,2,3,4 – DZ Vysoké pece
 • Chladiaci systém pre kyslikáreň – DZ Energetika
 • Montáž vrecových filtrov na VKB1 a 3 – DZ Koksovňa
 • Havarijný odsun odpraškov – DZ Vysoké pece
 • Suché odprašovanie odpadových plynov pri vytlačovaní koksu na VKB 1 a VKB 3 – Podperné stĺpy a Hrubá triediareň – DZ Koksovňa
 • SO a GO hutných agregátov na DZ Koksovňa, Vysoké pece, Oceliareň, Studená a Teplá Valcovňa

AREA IMPIANTI

 • Dodávka a montáž zariadenia v Spaľovni odpadov

Kosit a.s. Košice

 • zámočnícke, zváracie práce

KERKOSAND s.r.o.

 • Linka expedície suchého piesku a BIG-BAG stanica

Šajdíkové Humence

 • dodávka, montáž, spustenie do výroby baliaceho, nakladacieho a dopravného zariadenia pre suchý piesok

Oprava mosta GF 07, STB 04

NEUSIEDLER SCP  Ružomberok a.s

 • Cleaner station PM 16 – I., II. etapa - demontáž, dodávka a montáž tg. zariadení
 • Výmena reaktora ClO2
 • Oprava ramena zahusťovacej nádrže

ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ a.s.

 • Opravy na prevádzke Valcovňa rúr
 • BO, SO, GO technologických zariadení
 • Montáž sústruhu KR I 35 CNC

CONTINENTAL MATADOR s.r.o

 • Kompletná dodávka a montáž OK, plošín, lisov
 • Gravitačný zásobník 3-poschodový
 • Púchov Úprava nosníka haly
 • Regále na vulkanizačné formy

SIEMENS AG Laatzen

 • Závesné konštr. pre medzioperačnú dopravu pneumatík

ISTROCHEM a.s.,

 • Bratislava Zvýšenie využitia kapacity výroby Sulfenaxu

OFZ a.s. Istebné

 • ReMo EOP 24 – Hydraulika – rozvod vzduchu
 • Vložkovanie pecných zásobníkov

PALMA-TUMYS a.s.,

 • Dodávka a montáž technlogických zariadení
 • Bratislava „Adivitácia MERO, D 03 Šenkvice“
   

KBS s.r.o., Kremnica

 • Sušiareň bentonitu Potôčik – Zásobník bentonitu

BESTO s.r.o.

 • Rozhanovce Montáž haly v Krásnej nad Hornádom

MINERÁLNE VODY a.s. Prešov

 • Oprava a výmena OK odlučovača kalu na ČOV

DZ Vysoké pece

 • MO, BO a SO VP 3, VP 2 a VP 1
 • Zámočnícke, zváračské a paličské práce na VP 2 a VP 3
 • Výmena 2 ks kaziet výmenníkov tepla predohrevu vysokopecného plynu na DZ VP 2
 • Odprášenie spekacích pásov č. 4, 1, 2, 3
 • Havarijný odsun odpraškov
 • Prípravné, demontážne práce na SO SP č. 2 a TEX č. 3
 • GO suchého odprašovania VKB 1 a VKB 3
 • Oprava spekacích vozíkov
 • Výmena liacich pásov 1 a 2
 • Oprava naberača č. 3 – S12

DZ Koksovňa

 • Zámočnícke, zváračské a paličské práce pri MO, BO a SO
 • Oprava hasiaceho voza č. 2 na VKB 3
 • Rozptýlené opravy na prevádzke PVS
 • Oprava sytiča čpavku č. 2 na prevádzke Chémia
 • Zámočnícke, zváračské, páličské, prípravné, hydraulické práce na VKB 3, VKB 1, SC3, SC4
 • Oprava multicyklónu 4
 • Príprava a výmena odlučovacích členov MC 3
 • Oprava druhového vozíka rady C na prevádzke PVS
 • Oprava a údržba strojnej časti kotúčových filtrov a kalolisu
 • BO Studené cesty č. 3
 • Oprava zásobníkov plniaceho voza č. 2 na VKB 1
 • Suché odprašovanie odpadových plynov pri vytlačovaní koksu na VKB 1 a VKB 3 – Podperné stĺpy
 • Suché odprašovanie odpadových plynov pri vytlačovaní koksu naVKB 1 a VKB 3 – Hrubá triediareň
 • Oprava zakladača č. 2 – S11

DZ Oceliareň I. a II.

 • Opravy na OC I
 • Zámočnícke, zváračské a paličské práce na DZ OC I a OC II

DZ Teplá a Studená Valcovňa

 • Zámočnícke, zváračské a paličské práce pri MO, SO TŠP

DZ Studená Valcovňa

 • Oprava ML č. 1
 • Zámočnícke, zváračské a paličské práce pri MO, SO TŠP
 • Oprava 5 ST
 • Oprava výstupného stola na P4 a prevodovky P3
Referencie 2002
Referencie 2003
Referencie 2004
Referencie 2005
Referencie 2006
Referencie 2007
Referencie 2008
Referencie 2009
Referencie 2010
Referencie 2011
Referencie 2012
Referencie 2013
Referencie 2014
Referencie 2015

Kontakt na nás

HM Košice, spol. s r.o.
Južná trieda 66
04001 Košice

Tel.:
+421 55 6770 219

Fax:
+421 55 6770 220

hm@hmke.sk