Novinky

Referencie 2002

U.S.STEEL Košice s.r.o.

 • oprava prelievacej jamy surového železa na OC II. Kontinuálna žíhacia linka
 • úprava koľajníc, Odprášenie spekacích pásov

CONTINENTAL MATADOR s.r.o., Púchov

 • kompletná dodávka a montáž OK

SL. LIEHOVARY

 • montáž potrubných rovzodov, rozvod stlačeného

A LIKÉRKY a.s., Leopoldov

 • dodávka a montáž OK na jednotlivé podlažia a na jednotlivé lávky, dodávka klampiarenských výrobkov, opravné práce

RANNILA s.r.o., Košice

 • dodávka stromčekových regálov

ISTROCHEM a.s., Bratislava

 • zefektívnenie parných rozvodov – Parovod Sulfenax

ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ a.s.

 • rekonštrukcia regenerácie kyseliny HCl
 • zámočnícke práce

TOWER AUTOMOTIVE Malacky

 • kompletná dodávka a montáž OK prístreškov 1, 2, 3 vrátane projektovej dokumentácie

OFZ a.s. Istebné ReMo EOP 24

 • Hydraulika

KBS Kremnica s.r.o. Sušiareň bentonitu Potôčik

 • Zásobník bentonitu

DZ Vysoké pece

 • MO, BO a SO VP 3 a VP 2
 • Zámočnícke, zváračské a paličské práce na VP 2 a VP 3
 • Opravy OK, liniek na DZ VP
 • Oprava pohonu zvislej posuvnej brány na hmotárni
 • Opláštenie dopravných mostov
 • Oprava oceľovej strechy odlievarni VP 2
 • Oprava OK a montáž korečkovej reťaze N3
 • SO SP č. 1
 • Odprášenie spekacích pásov č. 4, 1, 2, 3
 • Oprava dopravných prásov S504, S505
 • Demotáž a montáž chladiaceho pásu č. 1
 • Výmena technoroštov – tunel zavážacieho pásu PL 20, 33,34

DZ Koksovňa

 • Zámočnícke, zváračské a paličské práce pri MO, BO a SO
 • Rozptýlené opravy na strope, odsávanie, stúpačky na VKB3
 • Zámočnícke, zváračské a páličské práce na VKB 3 a VKB 1
 • Oprava hasiaceho voza č. 3 na VKB 1
 • SO turbokompresora
 • Výmena filtra č. 4
 • BO Studené cesty č. 2
 • Oprava sytiča čpavku č. 1 na DZ Chémia
 • Oprava predlohy sytičov čpavku č. 1, 2, 3, 4, 5
 • Zámočnícke práce na koncovom chladiči č. 3 čpavkárne
 • Oprava sifónu plyn.potrubia a zvodu č. 1,2,3,4,5 - čpavkáreň

DZ Oceliareň I. a II.

 • Oprava a premiestnenie schodisťa na plošinu odsírovacieho zariadenia OK OCI
 • Opravy na OC I
 • Zámočnícke, zváračské a paličské práce na DZ OC I a OC II
 • Zámočnícke, zváračské a paličské práce pri opravách na ZPO II
 • Oprava a výmena poškodenej časti nosníka prac.plošiny pri K-5

DZ Teplá Valcovňa

 • Zámočnícke, zváračské a paličské práce pri MO, BO a SO
 • Linka pre odber vzorky a kontrolu konca zvitku
 • Výmene kotúčového žľabu filtra č. 3
 • Zámočnícke, zváračské a paličské práce pri MO, SO TŠP

DZ Studená Valcovňa

 • Oprava pozinkovacej linky
 • Oprava ventilátorov a podstavcov na Žiharni
 • Zámočnícke, zváračské a paličské práce na Žiharni č. 2 a 3
 • Oprava agregátov na Žiharni
 • Oprava ML č. 1
 • Oprava DN č. 1

DZ Hutnícka druhovýroba

 • Výroba špirálovo zváraných rúr 18 m - Rekonštrukcia mechanickej ukosovačky
 • Koncový ultrazvuk
Referencie 2002
Referencie 2003
Referencie 2004
Referencie 2005
Referencie 2006
Referencie 2007
Referencie 2008
Referencie 2009
Referencie 2010
Referencie 2011
Referencie 2012
Referencie 2013
Referencie 2014
Referencie 2015

Kontakt na nás

HM Košice, spol. s r.o.
Južná trieda 66
04001 Košice

Tel.:
+421 55 6770 219

Fax:
+421 55 6770 220

hm@hmke.sk