Novinky

Referencie 2014

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE a.s. - závod Elektrárne Vojany

 • Zámočnícke a zváračské práce - Rámcová  zmluva
 • Obsluha žeriavov v priestoroch EVO – Rámcová zmluva

TERMOSTAV-MRÁZ spol. s r.o. Košice

 • Realizačné práce na prestavbe VP1 - ISD Dunaferr Dunaújváros
 • Otvorenie a uzavretie OV32 (USSK)
 • Oprava potrubia DN1200 (USSK)
 • Otvorenie a uzavretie OV31 (USSK)
 • Zváranie sietí z betónovej ocele
 • Oprava potrubia DN1200 na OV31 (USSK)

VÍTKOVICE Slovakia a.s.,  Bratislava

 • GO hasiacej lokomotívy č.3, VKB1 (USSK)
 • Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2,VP3 (USSK)

THYSSENKRUPP AG  Dortmund

 • Úprava čističov dverí a rámov na VKB1 a VKB3 (USSK)

SIEMENS s.r.o., Bratislava

 • Protivykoľajovací systém skipov na VP3

OFZ,a.s. Istebné

 • Dodávka a montáž držiakov elektród EOP 23
 • Výroba a dodávka – Dolný diel klobúka
 • Zámočnícke a zváračské práce na EOP 26
 • Montáž klapky ku chladiču spalín EOP 26

ŽELEZIARNE Podbrezová a.s.

 • Práce počas SO v prev. Valcovňa rúr
 • Práce pri oprave nožnice Lindemann
 • Práce počas SO v prev. Valcovňa rúr

ORAVSKÁ HUTNÍCKA SPOLOČNOSŤ a.s., Istebné

 • Projekt a konštrukčná dokumentácia na zavážanie plniaceho stroja

ORGREZ Bratislava a.s.

 • Práce na kotloch LaMont (Trnavská teplárenská a.s.)

JNE Automation d.o.o., Smederevo

 • Výroba a inštalácia konzoly snímačov

KOBA STEEL s.r.o., Košice

 • Montáž plošiny k prítlačnému valcu
 • Montáž skladových kontajnerov

REFERENCIE U.S.STEEL Košice s.r.o. - rok 2014

Zámočnícke, zváračské a paličské výkony pre U.S.Steel Košice s.r.o. - RZ:

 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Oceliareň
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Vysoké pece
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Teplá valcovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Studená valcovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ ZU a OV
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Koksovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Energetika
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Expedícia
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Mechanika
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Radiátory a rúry
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Nákup
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Doprava
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Údržba

Oprava majstrovkej lávky VKB1 DZ Koksovňa

Oprava vyhrabovača kalu S219

Oprava vyhrabovača kalu S225

Oprava potrubia DN1200 – DN600 CS TVa

Oprava strojných zariadení – Chladiaci pás č.4 a Vyhrabovač kalu S376

Výmena koľajníc skipovej dráhy VP3

Oprava prietokového sklzu z D6/D61

Demontáž výmenníka OV21 na VP2

Zámočnícke práce pre SO spekacieho pásu č.2

Referencie 2002
Referencie 2003
Referencie 2004
Referencie 2005
Referencie 2006
Referencie 2007
Referencie 2008
Referencie 2009
Referencie 2010
Referencie 2011
Referencie 2012
Referencie 2013
Referencie 2014
Referencie 2015

Kontakt na nás

HM Košice, spol. s r.o.
Južná trieda 66
04001 Košice

Tel.:
+421 55 6770 219

Fax:
+421 55 6770 220

hm@hmke.sk