Novinky

Referencie 2013

Slovenské elektrárne a.s.závod Elektrárne Vojany

  • Zateplenie strojovne EVO I

PDP Čečejovce

  • Výroba násypky a krytovania podávacieho šneku

TERMOSTAV-MRÁZ s.r.o., Košice

  • Montáž horizontálnej obruče v kupole č.33
  • Zavretie montážneho otvoru
  • Montáž a demontáž nosníka kladkostroja do montážneho otvoru

ŽELEZIARNE Podbrezová a.s.

  • Práce počas SO v prev. Valcovňa rúr
  • Práce počas BO v prev. Valcovňa rúr
  • Práce počas SO v prev. Valcovňa rúr

BESTO, s.r.o., Košice

  • Montáž skladovacích technológií v závode Plastic Omnium Lozorno

 

TEPLOTECHNA PRŮMYSLOVÉ PECE s.r.o., Olomouc, ČR

  • časti OK nísteje karuselovej pece

 

 

U.S.Steel Košice s.r.o:

 

- Zámočnícke, zváračské a paličské výkony pre U.S.Steel Košice s.r.o. – RZ:

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Oceliareň

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Vysoké pece

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Teplá valcovňa

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Studená valcovňa

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Zušľachťovne a OV

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Koksovňa

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Energetika

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Expedícia

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Mechanika

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Radiátory a rúry

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Nákup

   - zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Doprava

   - zámočnícke práce pri opravách ZZ a ŽD USSK

 

 

-  Oprava ramena naberača č.1

 

-  Výmena ozubeného venca na miešacom bubne S605

 

-  Oprava VP2

 

-  Oprava stien zásobníkov RM VP2

 

-  Oprava miešacieho bubna MS82

Referencie 2002
Referencie 2003
Referencie 2004
Referencie 2005
Referencie 2006
Referencie 2007
Referencie 2008
Referencie 2009
Referencie 2010
Referencie 2011
Referencie 2012
Referencie 2013
Referencie 2014
Referencie 2015

Kontakt na nás

HM Košice, spol. s r.o.
Južná trieda 66
04001 Košice

Tel.:
+421 55 6770 219

Fax:
+421 55 6770 220

hm@hmke.sk