Novinky

Referencie 2011

U.S.STEEL SERBIA d.o.o   Smederevo

 • Montáž OK a zariadení na PCI – VP1 a  VP2
 • Oprava rovného vetrovodu na VP1
 • Oprava plošín VP2

KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o., Kremnica

 • Oprava haly Natrifikačnej linky

ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ a.s.

 •  Práce počas SO v prev. valcovňa rúr

REFERENCIE U.S.STEEL Košice s.r.o. – rok 2011
Zámočnícke, zváračské a paličské výkony pre U.S.Steel Košice s.r.o. – RZ:

 •  zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Oceliareň
 •  zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Vysoké pece
 •  zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Teplá valcovňa
 •  zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Studená valcovňa
 •  zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Zušľachťovne a OV
 •  zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Koksovňa
 •  zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Energetika
 •  zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Expedícia
 •  zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Mechanika
 •  zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Radiátory a rúry
 •  zámočnícke, paličské a zváračské práce a bezpečnostné projekty na útvare GM pre materiálové riadenie USSK
 •  Oprava výrobného zariadenia na DZ VP
 •  Oprava potrubia fenolčpavkovej vody na VKB3
 •  Výmena odrazových pancierov na DZ VP
 •  Prenájom, montáž, demontáž a obsluha zariadení v rámci opravy VP
Referencie 2002
Referencie 2003
Referencie 2004
Referencie 2005
Referencie 2006
Referencie 2007
Referencie 2008
Referencie 2009
Referencie 2010
Referencie 2011
Referencie 2012
Referencie 2013
Referencie 2014
Referencie 2015

Kontakt na nás

HM Košice, spol. s r.o.
Južná trieda 66
04001 Košice

Tel.:
+421 55 6770 219

Fax:
+421 55 6770 220

hm@hmke.sk