Novinky

Referencie 2010

U.S.STEEL SERBIA d.o.o. Smederevo

 • Oprava VP2
 • Výmena chladníc na ľavej a pravej strane otvoru VP
 • Výmena čelnej konštrukcie na bočnej stene pri KZ
 • Poradenská činnosť

SIEMENS s.r.o., Bratislava

 • OK, montáž schodov a úpravy

ENERGYCO s.r.o., Rožňava

 • Výroba potrubných dielov

OFZ a.s., Istebné

 • Náhrada článkového podávača vibračným podávačom
 • OK betónovej rampy a steny zásobníka
 • Montáž zásobníkov

CONTINENTAL MATADOR TRUCK TIRES s.r.o., Púchov

 • Dodávka brzdných valcov 
 • Projekčné práce

ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ a.s.

 • Práce počas SO v prev. Valcovňa rúr
 • Práce počas SO v prev. Valcovňa rúr a Oceliareň

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE a.s.

 • Oprava tlakových nádob VTO1 a NTO5 na bloku č.6 a bloku č.5 – EVO I

REFERENCIE U.S.STEEL Košice s.r.o. – rok 2010

Zámočnícke, zváračské a paličské výkony pre U.S.Steel Košice s.r.o. – RZ:

 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Oceliareň
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Vysoké pece
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Teplá valcovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Studená valcovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Zušľachťovne a OV
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Koksovňa
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Energetika
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Expedícia
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Radiátory
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Mechanika
 • zámočnícke, paličské a zváračské práce pre DZ Radiátory a rúry
 • zámočnícke práce – Ochrana podzemných vôd – 3. Etapa

Ostatné:

 • Oprava hasiacej lokomotívy č.1 na prev.VKB1- DZ Koksovňa
 • Oprava miešacieho bubna MS87 na III.st. miešania
 • Oprava VP2
 • Oprava plošiny Rudného mosta
 • Oprava odkaľovacieho potrubia nádrže fenolčpavkovej vody 28B na Fenolke – prev.Chémia – DZ Koksovňa
 • Oprava potrubia hydroinjektáže VKB1
 • Oprava výťahovej šachty nákladného výťahu na Spekárni
 • Oprava naberača č.2 na Rudisku I
Referencie 2002
Referencie 2003
Referencie 2004
Referencie 2005
Referencie 2006
Referencie 2007
Referencie 2008
Referencie 2009
Referencie 2010
Referencie 2011
Referencie 2012
Referencie 2013
Referencie 2014
Referencie 2015

Kontakt na nás

HM Košice, spol. s r.o.
Južná trieda 66
04001 Košice

Tel.:
+421 55 6770 219

Fax:
+421 55 6770 220

hm@hmke.sk